. សេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺជាលក្ខណៈគ្រិៈនៃសិទ្ធិ We should live without fear( សូមបងប្អូនជាជាតិខ្មែរ សូមចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំ/សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី ០៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ អោយបានគ្រប់ៗគ្នា."

ព៍ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ៈ បាតុកម្មនៅមុខ សាលាក្រុងប៉ោយប៉ែតមានជ័យ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

Sunday, August 14, 2011

Press Release

Kingdom of Cambodia
Nation Religion King
---------------
Press Release
Phnom Penh, 14 August 2011
We, the representatives of 51 family villagers living in Lor Peang village, Taches commune,
Kampong Tralach district, Kampong Chhnang province, who are affected by a long-lasting
land dispute with KDC International Company which is owned by H.E. Mrs. Chea Kheng,
would like to inform and invite the members of the local and international media on “The
Costs of Subject-matter of Civil Action and Poverty of Villagers Living in Lor Peang
Village, Taches Commune, Kampong Tralach District, Kampong Chhnang Province”.
Date: Monday 15 August 2011 at 8:30 am
Place: ADHOC Central Office, Phnom Penh
Address: #1, Street 158, Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh
The Press Conference is organized with the objective to inform and make a request to
Kampong Thom Provincial Court to strongly consider the current status of poverty of the
villagers who cannot afford to pay the costs of subject-matter of civil action. Through this
conference, the villagers are expected to be given humanitarian assistance and financial
support from various generous people so that they can claim back their lands from the longlasting
dispute with a private KDC International company.
Pleased be informed on this important issue. Your presence in this conference is very
important for us and our lives.
More information, please contact:
Mr. Reach Seima Tel: 078 310 336
Mr. Pheng Rom Tel: 097 463 599 6

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | JCPenney Coupons