. សេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺជាលក្ខណៈគ្រិៈនៃសិទ្ធិ We should live without fear( សូមបងប្អូនជាជាតិខ្មែរ សូមចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំ/សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី ០៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ អោយបានគ្រប់ៗគ្នា."

ព៍ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ៈ បាតុកម្មនៅមុខ សាលាក្រុងប៉ោយប៉ែតមានជ័យ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

Monday, February 20, 2012

Stop Judicial harassment against Mr. Soum Chankea

February 16, 2012
Mr. Hun Sen,
Prime Minister,
Office of the Prime Minister,
Phnom Penh,
Kingdom of Cambodia,
Fax: +855 23 36 06 66 / 855 23 88 06 24 (c/o Council of Ministers),
Email: leewood_phu@nida.gov.kh
Re: Cambodia: Stop Judicial harassment against Mr. Soum Chankea
Dear Mr.Hun Sen,
I am writing to voice my deep concern regarding illegal judicial harassment against Mr. Soum
Chankea.
I have been informed by the reliable sources of the judicial harassment faced by Mr. Soum
Chankea, its Provincial Coordinator in Banteay Meanchey province.
According to the information received, on February 9, 2012, Mr. Soum Chankea was summoned
by the Prosecutor’s Office in Sisophon, capital of Banteay Meanchey province, following a
complaint lodged by Mr. Oum Socheath, Head of the Banteay Meanchey branch of the
Cambodia Mine Action Centre (CMAC) and Coordinator of the UNDP-CMAC mine clearance
programme. The questioning is scheduled for February 20, 2012. The Prosecutor will then decide
whether charges will be officially brought against Mr. Soum Chankea. These include “slanderous
denunciation”, an offence punishable by up to one year in prison and a up to two million riels
(380 euros) fine under Article 311 of the Criminal Code.
The complaint against Mr. Soum Chankea follows ADHOC’s intervention in a gender-based
violence case. The victim filed complaints against Mr. Oum Socheath and Mr. Pong Piseth, also
known as Mr. Veth, a business man in the area of real estate and construction, on November 4
and 9, 2011 respectively, accusing them of sexual harassment and assault. Following the victim’s
complaints, the authorities allegedly took no action to investigate the allegations. Mr. Soum
Chankea intervened several times in her favour to urge the police and the Prosecutor to
investigate the case. According to information gathered by ADHOC, Messrs. Oum Socheath and
Pong Piseth would be benefiting from the protection of a businessman whose brother is a highranking
government official.
I express my deepest concern about Mr. Soum Chankea's summons for questioning, which
seems to merely aim at sanctioning his human rights activities, and accordingly calls upon the
Cambodian authorities to put an end to all acts of harassment - including at the judicial level -
against him.
The approach of judiciary against Mr. Soum Chankea reflects that the judiciary in Cambodia is
not independent .There is visible and notable problem in the criminal justice system and there is
absence of Rule of law in the country.
I request you please guarantee in all circumstances the physical and psychological integrity of
Mr. Soum Chankea.Put an end to acts of harassment - including at the judicial level - against him
as well as against all human rights defenders in Cambodia;
I urge you please conform in any circumstances with the provisions of the Declaration on
Human Rights Defenders, adopted on December 9, 1998 by the United Nations General
Assembly, and in particular :
- Article 1, which states that “everyone has the right, individually or in association with
others, to promote the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at
the national and international levels”,
- and Article 12.2 which provides that “the State shall take all necessary measures to ensure
the protection by the competent authorities of everyone, individually and in association with
others, against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination,
pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimate exercise of the
rights referred to in the present Declaration”.
Ensure in all circumstances respect for human rights and fundamental freedoms in accordance
with international human rights standards and international instruments ratified by Cambodia.
Sincerely
William Nicholas Gomes
William’s Desk
www.williamgomes.org

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | JCPenney Coupons