. សេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺជាលក្ខណៈគ្រិៈនៃសិទ្ធិ We should live without fear( សូមបងប្អូនជាជាតិខ្មែរ សូមចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំ/សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី ០៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ អោយបានគ្រប់ៗគ្នា."

ព៍ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ៈ បាតុកម្មនៅមុខ សាលាក្រុងប៉ោយប៉ែតមានជ័យ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

Tuesday, June 5, 2012

JOINT STATEMENT: The Culture of Impunity and Violence Must Stop


Following the recent shootings, evictions and arrests, in particular relating to citizens and activists defending land, labor and natural resources rights, 139 Cambodian and international civil society organizations issue a Joint Statement on Impunity and Violence.
” We, Cambodian and International civil society organizations represented in this statement, condemn the use of armed force and escalating violence against citizens peacefully defending their land, labor and natural resources rights. We are referring to not only the events on 22nd May 2012, when dozens of peaceful Boeung Kak Lake (BKL) protesters were violently dispersed and two days later when fifteen (fourteen women and one male) BKL residents were sent to Prey Sar prison and charged or convicted of unfounded criminal offenses, but also the recent shooting incidents—the killings of environmental activist Chut Wutty in Koh Kong province and 14-year old girl Heng Chantha in Kratie province, and the shooting of three young women protesting for better working conditions in Svay Rieng province. These incidents are particularly disturbing because they indicate an increasing readiness on the part of security and military forces to use lethal force against civilians. [...] ”

(See attached PDF documents: English and Khmer versions.)

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | JCPenney Coupons