. សេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺជាលក្ខណៈគ្រិៈនៃសិទ្ធិ We should live without fear( សូមបងប្អូនជាជាតិខ្មែរ សូមចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំ/សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី ០៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ អោយបានគ្រប់ៗគ្នា."

ព៍ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ៈ បាតុកម្មនៅមុខ សាលាក្រុងប៉ោយប៉ែតមានជ័យ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

Monday, January 21, 2013

MEDIA ALERT

MEDIA ALERT
21 January 2013

Major Media Conference to Address Land/Housing Rights and Activist Issues

On Wednesday 23 January 2013 at 10.00 am, key civil society organisers The Cambodian Human Rights Association (CHRAC), the Cambodian Human Rights Development Association (ADHOC) the NGO Forum on Cambodia, and the Housing Rights Task Force (HRTF) will outline the issues and address the need for land and housing reform, in a major media conference entitled “Situation of Land/Housing Rights and Activists in 2012 and the Way Forward”.

The major focus will be sustainable and inclusive land reform, the prevention of forced evictions and unplanned involuntary resettlement, the position of land rights activists and the need for improvements on these issues in 2013. Two community speakers will also be present.

The Royal Government of Cambodia recognizes that land reform is vital to enhance social stability and to meet the overall goal of poverty reduction. Yet many issues need to be addressed.

Escalating numbers of poor and vulnerable people are being driven from their land. Landlessness is now estimated at between 20 -25% of the population. Forced evictions have degraded the livelihoods of communities. In 2012 rights activists have been arrested while defending their homes from destruction.

Media are invited to hear an outline of the situation in 2012 and changes needed in 2013.

WHAT:
Media conference: “Situation of Land/Housing Rights and Activists in 2012 and the Way Forward”
WHEN: Wednesday 23 January 2013 - 10. am
WHERE: Himawari Hotel Apartments
WHO:    Mr Sok Sam Oeun, Chairman, CHRAC – Cambodian Human Rights Action Committee
                    Mr Chan Soveth, Deputy Head of Lands Right Unit, ADHOC – Cambodian Human Rights and
                                Development Association
                    Mr Chhith Sam Ath, Executive Director, NGO Forum on Cambodia
                    Mr Sia Phearum, Chief of Secretariat, HRTF – Housing Rights Task Force
                    Ms Tep Vanney, Boeng Kak activist
                    Mr Eng Kao, Koh Kong activist
MEDIA CONTACT:    Mr Chhith Sam Ath, Executive Director of NGO Forum                Tel: 012 928 585
                                        Mr Suon Bunsak, Executive Secretary of CHRAC                           Tel: 092 344 357
                                        Mr Sia Phearum, Chief of Secretariat of HRTF                                  Tel: 060 313 451
                                        Mr Chan Soveth, Deputy Head, Lands Right Unit of ADHOC     Tel: 016 667 373


0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | JCPenney Coupons