. សេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺជាលក្ខណៈគ្រិៈនៃសិទ្ធិ We should live without fear( សូមបងប្អូនជាជាតិខ្មែរ សូមចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំ/សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី ០៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ អោយបានគ្រប់ៗគ្នា."

ព៍ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ៈ បាតុកម្មនៅមុខ សាលាក្រុងប៉ោយប៉ែតមានជ័យ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

Tuesday, September 24, 2013

Holiday in Cambodia

SHORT STORIES
HOLIDAY IN CAMBODIA
By Laura Jean McKay
Black Inc, $24.99
In 1980, with the horrors of the Khmer Rouge fresh in the world's mind, calling a song Holiday in Cambodia was the height of obnoxiousness and just what you'd expect from a band called the Dead Kennedys. Nowadays Cambodia is a popular tourist destination, as Laura Jean McKay's characters demonstrate, and the title isn't a (mildly obnoxious) joke, but a frame: in this book the peaceable present is shadowed by the bloody past.
Some of the most involving stories are set before the Khmer Rouge and the US bombing that made them possible by breaking the country apart: ''Breakfast'', about a Cambodian girl working in a French-owned hotel, is set on the eve of the bombing, while the last story takes us to the 1950s.
At their least successful, the stories just seem illustrative and never more so when showing up the ugly or gormlessly crass Australian: ''Taxi'', for example, about drunk Australian men who go to bar girls to find what they can't get at home, doesn't really get beyond the already-known point.
More oblique are ''The Real Cambodia'', about a dancing girl at Angkor who is not what she seems, and ''Vampires from Cambodia, Susan from Australia'', in which an Australian junkie turns up in a village. Whatever the weaknesses, the collection goes some way in coming to grips with the encounters between a wounded society and uncomprehending outsiders.


Read more: http://www.theage.com.au/entertainment/books/holiday-in-cambodia-20130912-2tmfo.html#ixzz2fnmp9ETI

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | JCPenney Coupons