. សេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺជាលក្ខណៈគ្រិៈនៃសិទ្ធិ We should live without fear( សូមបងប្អូនជាជាតិខ្មែរ សូមចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំ/សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី ០៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ អោយបានគ្រប់ៗគ្នា."

ព៍ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ៈ បាតុកម្មនៅមុខ សាលាក្រុងប៉ោយប៉ែតមានជ័យ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

Friday, September 26, 2014

Cambodia resettlement 'voluntary' | Bangkok Post: news

PHNOM PENH — An Australian government minister
said on Thursday that only refugees who volunteer will be resettled in
Cambodia as part of a new bilateral pact. 

A file hand-out photograph released by the Australian Maritime and
Safety Authority shows a boat which according to the AMSA was carrying
suspected asylum seekers, taken mid-morning before the boat sank near
Christmas Island, on June 27, 2012. An Australian government minister
said on Thursday that only refugees who volunteer will be resettled in
Cambodia as part of a new bilateral pact. (Reuters photo)


Immigration Minister Scott Morrison will sign the pact with Cambodian
Interior Minister Sar Kheng in Phnom Penh on Friday to resettle
refugees that Australia rejects. Morrison said Australia will support
the refugees to build new lives in Cambodia.


"The arrangement is strictly voluntary," Mr Morrison told reporters
in Australia's Parliament House in Canberra. "Anyone who chooses to go
to Cambodia will have chosen themselves to go to Cambodia."


The deal, which has been criticized by human rights groups, places no
cap on the number of refugees that Cambodia is prepared to accept for
permanent settlement, Morrison said.


"Support will be tailored to the needs of those as part of a package
of measures that will go to their resettlement which is designed to make
them self-reliant as quickly as possible," Mr Morrison said.


Cambodian officials have long insisted that any resettlement must be done on a voluntary basis.


The deal has been condemned by the minor Australian Greens party which predicts refugees will be pressured to go to Cambodia.


"What is Australia offering one of the most corrupt nations on Earth
to be Australia's human dumping ground?" Greens Sen Sarah Hanson-Young
asked Thursday.


The Refugee Council of Australia, an advocacy group, said in a
statement Thursday that the agreement was yet another example of
Australia deflecting its international obligations on to a much poorer
country which lacked the capacity to provide effective protection to
refugees.


On Thursday, Morrison moved to make Australia a less attractive
destination for asylum seekers by introducing legislation to Parliament
that would create temporary refugee visas. Instead of permanent
residency, up to 30,000 refugees would be given three-year temporary
protection visas.


After such visas expire, refugees could be sent back to their homelands if conditions had improved.


Both Cambodian and Australian officials have previously said they
were discussing the possibility of resettling some of the more than
1,100 people housed in a camp on the Pacific island nation of Nauru.
Australia pays Nauru to house the asylum seekers, mostly from South Asia
and the Middle East, and has a similar deal with Papua New Guinea.
Human rights groups have criticized living conditions at the camps.


Cambodia Foreign Ministry spokesman Koy Kuong said details of the
deal may be revealed Friday after the signing. It is widely assumed that
Australia will pay Cambodia to house the asylum seekers as permanent
settlers rather than in holding camps.

 Please you Post: news read original text here

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | JCPenney Coupons