. សេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺជាលក្ខណៈគ្រិៈនៃសិទ្ធិ We should live without fear( សូមបងប្អូនជាជាតិខ្មែរ សូមចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំ/សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី ០៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ អោយបានគ្រប់ៗគ្នា."

ព៍ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ៈ បាតុកម្មនៅមុខ សាលាក្រុងប៉ោយប៉ែតមានជ័យ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

Friday, February 27, 2015

Cambodia to double organic rice exports

A farmer walks in a rice paddy field in Kandal province on Feb 11, 2015. Cambodian exporters planned to export more organic rice this year. (Reuters photo)

Cambodia aims to sell more organic rice to international customers after exports of the grain rose over the past year. 

The Cambodian Centre for Study and Development in Agriculture (Cedac), one of the country's two organic rice exporters, sold 540 tonnes of fragant organic rice last year, a 20% increase from 2013, and plans to double the figure this year.
''We are aiming to export 1,000 tonnes this year to fill the demand that we see in the international market,” Cedac official Sou Sarorn was quoted as saying in the Phnom Penh Post.
Its main buyers were Europe, the United States and Hong Kong and Mr Sarorn said Middle East countries could be a new target.
“The price of organic rice is higher and also more stable than non-organic rice in the marketplace,” Mr Sarorn said.
AMRU Rice, the other exporting firm on organic rice, was moving in the same direction, according to its CEO Song Saran, as the company has set an export target of 1,500 tonnes this year and 2,500 tonnes next year.
Cambodia exported 380,000 tonnes of rice last year, mostly non-organic rice. Main destinations for Cambodian regular rice was European countries, China and Malaysia.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | JCPenney Coupons