. សេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺជាលក្ខណៈគ្រិៈនៃសិទ្ធិ We should live without fear( សូមបងប្អូនជាជាតិខ្មែរ សូមចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំ/សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី ០៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ អោយបានគ្រប់ៗគ្នា."

ព៍ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ៈ បាតុកម្មនៅមុខ សាលាក្រុងប៉ោយប៉ែតមានជ័យ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

Saturday, April 18, 2015

Refugees volunteer to be flown to Cambodia for resettlement 'in a safe country'

Safe and inexpensive: Government spruiks relocation to Cambodia

The first group of refugees from the tiny Pacific island of Nauru are expected to be flown to Cambodia as early as next week as part of a controversial $40 million resettlement deal.
Up to 10 people are believed to have said they will abandon their hopes of living in Australia and make the journey to impoverished Cambodia, sources say.
A letter circulating among refugees on Nauru says the first flight from the island will be as soon as Monday, providing an "opportunity for you and your family to start a new life in a safe country, free from persecution and violence, and build your future."
Advertisement
The Australian government has not confirmed the flight.
The letter says the refugees will be accommodated in the style of a serviced apartment, guest house or villa upon their arrival in Phnom Penh before case managers find them long term accommodation and training and provide other support.
The first group that has indicated they will get on the plane are believed to be from several families, sources say.
The letter, which appears to be from the Australian government, says no limit has been set on the number of refugees who can settle in Cambodia.
"The number is expected to grow over time," it says.
Refugee advocates have said Australia would find it difficult to convince refugees to agree to board the plane and resettle in Cambodia, one of Asia's poorest nations with a questionable human rights track record.
Ian Rintoul from Refugee Action Coalition said the letter was distributed by Australian Immigration workers to some refugee houses and that there is no hard evidence anyone has yet agreed to go or that a plane had been chartered.
In a champagne-sipping ceremony last year, Cambodia signed an agreement with Australia to accept a small group of refugees on a trial basis, prompting condemnation from Cambodia's opposition parties and refugee and human rights groups.
Critics say the country is ill-equipped to support more refugees and those already in the country are suffering hardships and discrimination.
The letter circulating among refugees describes Cambodia as a safe country where police maintain law and order.
"It does not have problems with violent crime or stray dogs," the letter says, contradicting a recent report by the US's Bureau of Diplomatic Security which described Cambodia's crime rating as "critical."
The report referred to random gunfights, high criminal activity, endemic corruption and a flawed justice system that often leads to vigilante-style justice.
"While the chances of being a victim increase dramatically at night, daytime robberies are also very common," the report says.
"The frequency of armed robberies involving weapons continues at high levels…there are numerous reports of shootings during armed robberies."
The International Organisation for Migration, which will help facilitate the resettlement of the refugees, has confirmed it is sending officials to Nauru "with the expectation of possible movements" within days.
Cambodia has insisted any refugees from Nauru come voluntarily and a delegation from Phnom Penh has twice visited Nauru to tell refugees about the country.
Those who agree to move to Cambodia will have the option of living permanently in the country or to travel to any other country that would accept them.
On arrival they will be issued with a refugee identification card allowing them to open a bank account, gain a driver's licence and submit a business registration.
"You will be able to apply for citizenship after living in Cambodia for seven years," the letter says.
"If a baby is born to foreign parents living legally in Cambodia they will obtain Cambodian nationality, as per Cambodian law," it says.
The letter says that upon arrival in Cambodia the refugees will be provided support including cash and a bank account, accommodation, help finding work, access to education, income support, language training, health insurance and an orientation program.
The refugees are also promised help in bringing other members of their family to Cambodia.
All of the costs will be borne by Australia, in addition to the $40 million that Canberra pledged to Cambodia for signing the deal.
The Abbott government has negotiated the agreement in secrecy and has not made any public announcement about the first group moving to Cambodia.
Immigration Minister Peter Dutton referred requests to confirm the letter and reports of immient resettlements to the Immigration Department whose spokesman said the Australian Government is continuing to work closely with Cambodia and Nauru to progress the agreement between the two countries.
"More information will be available once any transfer arrangements have been concluded," the spokesman said.
please you click here to read original test 

 

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | JCPenney Coupons