. សេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺជាលក្ខណៈគ្រិៈនៃសិទ្ធិ We should live without fear( សូមបងប្អូនជាជាតិខ្មែរ សូមចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំ/សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី ០៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ អោយបានគ្រប់ៗគ្នា."

ព៍ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ៈ បាតុកម្មនៅមុខ សាលាក្រុងប៉ោយប៉ែតមានជ័យ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

Friday, July 10, 2015

Cambodia - Judicial harassment of human rights defender


Photo: YouTube
On 1 July 2015, human rights defender Mr Ny Chakrya was summoned to appear before the Deputy Prosecutor of the Phnom Penh Municipal Court. He has been requested to present himself before at the Court on 13 July 2015.
Ny Chakrya is Head of the Human Rights and Legal Aid Section of the Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC), which was founded in 1991 to monitor the development and protection of human rights, in particular of land and natural resources rights. ADHOC provides legal assistance to victims of land rights violations and engages in land rights advocacy through press statements and conferences, publication of thematic reports and cooperation with the National Human Rights Commission.
On 1 July 2015, Ny Chakrya was informed by his lawyers of the summons to appear before Mr Seang Sok, Deputy Prosecutor the Phnom Penh Municipal Court on 13 July 2015 at 8:30am. The court summons is based on charges brought against the human rights defender by the Investigating Judge of the Siem Reap Provincial Court, Mr Ky Rithy, and the Deputy Prosecutor of the Siem Reap Provincial Court, Mr Sok Keo Bandith, whom on 29 May 2015 submitted a complaint accusing Ny Chakrya of public defamation (Art. 305 of the Cambodian Criminal Code), acts of slanderous denunciation (Art. 311 of the Cambodian Criminal Code), and the publication of commentaries to put pressure on jurisdiction (Art. 522 of the Cambodian Criminal Code).
The submission of the complaint came in response to a press conference organised by ADHOC’s Central Office in Phnom Penh on 12 May 2015, at which Ny Chakrya and his ADHOC colleague, Mrs Pouk Yarann, discussed the approach of the authorities to the ongoing land dispute in Siem Reap province, and condemned the arrest and detention of Mrs Pouk Yarann's clients, Mr Ven Lon and Mr Beourn Sok two residents of the Chup Romdeng village located in the disputed area. On 3 January 2015, following an order from the Deputy District Governor of Svay Leu district, Mr Sam Sao, and the Deputy Prosecutor of the Siem Reap Provincial Court, Mr Bandith, the two village residents were arrested by police and military forces, brought to an unknown state security headquarters in Siem Reap and subjected to brutal torture in order to extract confessions.
The Prosecution Office of the Siem Reap Provincial Court made a public statement on 15 May 2015 in response to ADHOC’s press conference, threatening Ny Chakrya and Pouk Yarann with legal proceedings against them. On 20 May 2015, Ny Chakrya, filed a complaint with the President of the Disciplinary Council of the Supreme Council of Magistracy. The human rights defender requested disciplinary proceedings against the Prosecutor, Mr Bandith, and Investigating Judge of the Siem Reap Provincial Court, Mr Rithy, arguing that their actions and public statements demonstrated a lack of independence and may have prevented the proceedings of the two land dispute victims from being conducted in accordance with their rights to a fair trial.
The majority of the residents of Chup Romdeng village, where ADHOC's clients reside, belong to the Kuoy indigenous group. In 2014, Community Takhmao Development Agricultural & Industrial Ltd. (TCIDA) started clearing plots of land owned by village residents, affecting 31 families and a total of 90 hectares of land.
Front Line Defenders expresses its grave concern at the judicial harassment of human rights defender Ny Chakrya, and the court summons issued against him, which it believes to be another attempt to silence human rights defenders in Cambodia and their legitimate work providing support to victims of human rights violations.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | JCPenney Coupons